De Start, kloppend hart van de buurt

Lokale verankering

Onze school is sterk verweven met de lokale overheid en omgeving. Ze gaat actief op zoek naar samenwerking met andere scholen, buurtbewoners, (groot-)ouders, socio-economische partners of andere partners uit de wijk-, sport-, welzijns-, jeugd- en cultuursector.