In De Start telt iedereen mee

Gelijke kansenonderwijs

Onze school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.

Respect voor de medemens

Onze school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens.