Starten doe je samen

Democratie

Onze school is het product van de democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij naast elkaar kunnen bestaan.

Socialisatie

Onze school leert jongeren met anderen leven en voedt hen op om volwaardig deel te nemen aan een democratische en pluralistische samenleving.

Verbondenheid stimuleren

Onze school gaat uit van de gemeenschappelijke waarden, overtuigingen, aspiraties … die mensen met elkaar delen, over en door alle mogelijke verschillen heen. Tegelijk spreekt ze haar verwachtingen hieromtrent uit tegenover leerlingen en ouders. Ze maakt in haar curriculum plaats voor gemeenschappelijke waarden. Door haar aanpak stimuleert ze de verbondenheid tussen mensen in hun eigen leer- en leefgemeenschap en in de samenleving.

Diversiteit als meerwaarde benutten

Voor het realiseren van haar doelen vertrekt onze school van de meerwaarde die diversiteit biedt. Als dat mogelijk en relevant is, speelt ze in op de verschillen tussen leerlingen door haar aanpak en door het aanbieden van inhoud (curriculum). Ze doet dat onder meer door een kritische dialoog tussen levensbeschouwingen en overtuigingen te stimuleren.