Thuiskomen doe je in De Start

Openheid

Onze school staat open voor iedereen, ongeacht zijn of haar filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, geslacht of nationaliteit.

Verscheidenheid

Onze school vertrekt vanuit positieve en onbevooroordeelde erkenning van de verscheidenheid van de gemeenschap. Verscheidenheid is een verrijking.

Diversiteit erkennen en respecteren

Onze school erkent en respecteert de diversiteit bij haar leerlingen op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging, sociale, etnische en talige achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender en seksuele voorkeur. Tegelijk stelt ze duidelijk de verwachting dat leerlingen en ouders de aanwezige verschillen eveneens respecteren, dat ze bereid is te luisteren naar elkaar en begrip op te brengen voor andere opvattingen.